Tidsregistrering

Med timer modulet har du mulighed for at oprette timesedler, dagssedler, afspadsering, ferietimer m.m..
Timer modulet kan også fungere som et lønafregnings redskab, med registrering af diæter, kilometer og overtid.

Timer modulets opbygning minder til dels om et stopur, hvor det er muligt at starte tidsregistrering, pause denne og angive hvilke type arbejde der er tale om, for eksempel intern produktion eller
kundeopgaver.

Dataene fra timeren kan automatisk overføres til opgaver fra
opgave modulet og blive registreret i din virksomheds systemer.
Timeren kan indstilles til automatisk at overfører dataene når dagen er omme.

moduler:


Kort / GPS

Opgaver

Dokumenter

Varekatalog

Tidsregistrering

Skabeloner